Skip to main content

Přiřazování dokumentů ke všem objektům

By 18/07/201610 srpna, 2016Nové funkce

V nejnovější verzi NetStorku je možné k objektům připojit libovolné dokumenty. Stávající funkcionalita byla rozšířena a nové rozhraní sloužící k práci s dokumenty vypadá takto:

assoc_docs

 

Nové rozhraní umožňuje:

  • K aktuálnímu objektu přiřadit libovolný dokument / soubor
  • Pořídit fotografii a přiřadit ji k aktuálnímu objektu
  • Otevřít adresář s přiřazenými dokumenty / soubory
  • Otevřít prohlížeč přiložených obrázků

Dokumenty je možné přidávat při práci s centrální databází i při práci v lokální úloze.

Při vytvoření nové úlohy (odvozené z centrální databáze) jsou všechny dokumenty exportovány z centrální databáze do lokální úlohy – tím je umožněna jejich editace.

Při synchronizaci úlohy jsou synchronizovány i všechny dokumenty. Pokud byl dokument v lokální úloze změněn, do databáze se zapíše ten změněný (novější).