Skip to main content

Jak vyexportovat data z NetStorku do DTM: představujeme nový nástroj

By 20/06/2024Nové funkce
header

Na základě vyhlášky č. 393/2020 Sb. vzniká od 1. července 2024 povinnost sdílet data v Digitální technické mapě v nově vytvořeném Jednotném výměnném formátu. Toto nařízení se týká i telekomunikačních operátorů, a proto bychom vás rádi seznámili s tím, jak vaše data do DTM dostat.

Přinášíme shrnutí našeho webináře, kde jsme naše zákazníky seznámili s principy exportu jejich dat z NetStorku do Jednotného výměnného formátu DTM .jvf.xml a následnou validací dat v portále JVF DTM ČÚZK.

Objekty vstupující do exportu

Prvním krokem při exportu dat je nutné si ujasnit strukturu DTM dat, která je samozřejmě jiná než struktura dat v NetStorku. Do exportu nám tak vstupují Podzemní a Nadzemní trasy, které v DTM nalezneme pod pojmem Trasa sítě EK, Šachty, Skříně a Připojené budovy jako Zařízení sítě EK, Radiolinie jako Trasa rádiového směrového spojení a Sloupy jako Podpěrné zařízení.

01_jvf_dtm_vstupni_data

Objekty NetStorku vstupující do exportu DTM.

Společené atributy

Všechny objekty Digitální technické mapy mají tzv. Společné atributy, které jsou dány normou. V NetStorku k nim proto byly vytvořeny nové odpovídající atributy. Jejich vztah je definován v konfiguračním souboru.

Srovnání nově vzniklých atributů v NetStorku a atributů v DTM.

Hodnoty společných atributů jsou v DTM vedeny pod čísly, např. 0 – neveřejný údaj, 1 – provozováno, 2 – neprovozováno, 3 – zrušeno, 99 – nezjištěno atp. Pro DTM atributy ID Editora, ID Vlastníka, ID Provozovatele Ze Zakona, ID Spravce a ID Provozovatele je v NetStorku k dispozici slovník Společnost, pro případ, že spravujete data více majitelů sítí. Další atributy, jako Počet Vedení V Trase, Způsob ochrany Vedení Sítě EK a Materiál Trasy Sítě EK jsou odvozeny z dat v NetStorku.

Export z NetStorku

Již existující nástroj CSV Export byl rozšířen o funkcionalitu exportu do XML. Pro české prostředí jsme připravili dva konfigurační soubory – standardní variantu a zjednodušenou variantu, ve které jsou přesnosti a ostatní parametry zadané „natvrdo“, což je ale pro prvotní nahrání do DTM naprosto v pořádku. Tyto konfigurační soubory automaticky namapují objekty z NetStorku na objektové třídy .xsd schématu DTM.

cuzk_xsd

Webové stránky ČÚZK a umístění xsd souboru datového modelu.

Při spouštění exportu je potřeba si stáhnout datový model, který budete používat. Aktuální datový model je k dispozici na stránkách ČÚZK. Ke dni 20. 6. 2024 je aktuální verze 1.4.3. Do NetStorku je následně potřeba nahrát soubor index_data.xsd (JVF_DTM_143_XSD > xsd > index).

export

Náhled CSV Exportu a přidání konfiguračního souboru.

V NetStorku v panelu Soubor nalezneme funkci CSV Export, do které nahrajeme vybraný konfigurační soubor. Při prvotním nahrání konfiguračního souboru se objeví varovná hláška, kterou je nutno potvrdit Ano a určit NetStorku, kde se nachází xsd soubor datového modelu.

Pokud si zvolíte, že chcete jít standardní poctivou variantou, je nutné namapovat slovníky – přiřadit hodnoty NetStorku hodnotám DTM.

Exportovaná data s příponou .jvf.xml se automaticky ukládají do zip archivu, který je nutný pro validaci dat v Portále DMVS.

Validace dat

Pro validaci dat je nutné se přihlásit přes datovou schránku registrovaného majitele nebo editora sítě na stránkách Portálu DMVS. Ke kontrole lze odeslat pouze již zmíněný zip archiv obsahující soubor *.jvf.xml.

Soubory ke stažení

Zde naleznete ke stažení prezentaci z webináře a připravené konfigurační soubory:

Prezentace (.pdf)

Konfigurační soubory (.zip)

Záznam webináře