Mohu používat NetStork v terénu?

Ano, práce v terénu je možná jak v režimu pro čtení, tak v režimu úprav. Data lze zobrazit v libovolném prohlížeči a na jakémkoli zařízení (notebook, tablet, smartphone). Pokud používáte aplikaci NetStork nainstalovanou v zařízení, můžete pracovat offline (v úlohách) nebo online (v databázi). Program umožňuje přenášet změny provedené offline do databáze.

Mohu přenášet data z DWG do NetStorku?

Máte-li projekt nebo síťovou dokumentaci ve formátu DWG, můžete tato data přenést do programu. NetStork má vestavěnou funkci pro import dat z formátů DXF/DWG. Můžete importovat celou vaši externí síť (kanalizace, šachty, skříně, nadzemní sítě atd.) bez nutnosti ručně zadávat každý objekt do programu. Kromě importu samotných objektů program také zajišťuje přenos jejich jmen. Jak se data správně importují popisujeme v tomto videu.

Mohu najít místo poškození vlákna?

Ano, můžete. Existují dva způsoby, jak najít místo poškození. NetStork zobrazuje umístění poškození na mapě a zvýrazňuje průběh vlákna od bodu měření až po vyznačený bod poškození. Zadejte měřenou vzdálenost (OTDR) nebo zobrazte v programu měření reflektometru ve formátu SOR a na grafu vyznačte bod zájmu. Lokalizace poškození zohledňuje typy kabelů, útlum svarů, portů a optických vláken. (Nástroje –> OTDR…; Nástroje –> Analyzovat data reflektometru…).

Mohu odlišit síť jiné společnosti (velký operátor) jinou barvou?

Ano, můžete. NetStork má funkci konfigurace stylů, která umožňuje vázat jakýkoli atribut objektu na způsob, jakým je zobrazen na mapě. S atributem „vlastník“, ve kterém zadáváme jméno vlastníka sítě (instalatérské, kabelové), můžeme propojit barvu kanalizace, tloušťku linky nebo ikonu síťového uzlu (Pohled –> Konfigurace stylů…).

Mohu použít místní geoportál jako mapový podklad?

Ano, můžete připojit jakoukoli WMS/WMTS službu jako mapový podklad. Při konfiguraci online map můžete určit, které vrstvy mají být zobrazeny (Pohled –> Online mapy –> Konfigurace WMS/WMTS…).

Mohu přistupovat k datům prostřednictvím prohlížeče?

Přístup k datům je možný také prostřednictvím webového prohlížeče, pokud je nainstalován Webový klient. Webový klient je samostatný produkt a je nakonfigurován pro konkrétní zdroj dat. Přístup k prohlížeči umožňuje čtení dat libovolnému počtu uživatelů současně.

Mohu modelovat rádiovou síť?

Ano – mezi technologiemi, které můžete modelovat v NetStorku, je také rádiová síť. Program umožňuje specifikovat typ antény (příslušná ikona), rozsah, směr a rozsah ve formě úhlu pokrytí. Oblast pokrytí je graficky zobrazena na mapě a umožňuje zjistit, kteří klienti mohou být připojeni k rádiové síti. NetStork také umožňuje modelovat rádiové linky.

Mohu v terénu použít GPS pro zadávání dat?

Ano. Přístroj (notebook, tablet) musí mít jakýkoliv přijímač GPS připojený přes Bluetooth. Vše, co musíte udělat, je nakonfigurovat GPS v konfiguračním souboru. V editoru objektů se nachází tlačítko GPS, které umožňuje stáhnout umístění objektu ze zařízení GPS.

Jak NetStork ukládá data?

NetStork může ukládat data dvěma způsoby: ve formě úloh/projektů nebo v databázi.

Je možné pracovat na samotných úlohách, které jsou fyzicky uloženy jako sada souborů umístěných v adresáři úloh. Takový adresář můžeme poskytnout jinému uživateli který bude schopen jej otevřít a modifikovat.

Data mohou být také uložena v databázi MS SQL – to je doporučený způsob. Více uživatelů může současně používat jednu společnou databázi.

Uživatelé v závislosti na svých potřebách využívají pro svou práci databázi i úlohy. Je také možné tyto soubory dat kombinovat. Z úrovně databáze můžete označit část sítě a uložit ji do úlohy. Data v takovém úkolu lze modifikovat a později synchronizovat s databází, což má za následek záznam změn do databáze.

Program umožňuje uložit celou databázi do úlohy kliknutím na Soubor –> Vytvořit zálohu dat….

Jak v NetStorku nastavit rozměry racku a polic?

Rozměry lze upravit v Editoru slovníků. Pro rack (slovník Typ stojanu) zde nastavíte šířku (width) a výšku (height). Dalšími parametry jsou pak Velikost jednotky – výška 1U (ms_dim) a Vzdálenost ode dna – výška volného prostoru ode dna racku k první polici (ms_offset). Pro ODF polici můžete nastavit parametry ve slovníku ODF Police.Typ – zde vložíte výšku a šířku police. Při vkládání police do racku pak v editoru vyplníme požadovanou pozici police v racku (atribut Výška). Více se dozvíte ve videu pod článkem zde.

Jak do NetStorku nahrát data z RÚIAN?

Nástroj pro nahrávání dat je umístěn pod menu Soubor –> Adress Data Import… Jak správně data z RÚIAN (Registru územní identifikace, adres a nemovitostí) stáhnout i jaké nastavení v importovacím nástroji zvolit, popisujeme blíže zde.