K čemu slouží a jak NetStork funguje?

ikona_netstork

Aplikace NetStork slouží k evidenci telekomunikačních sítí a zákresu sítí metalických, optických a FTTH. Stejně tak ukládá i informace o prvcích infrastruktury. Tento nástroj slouží ke sběru informací o sítích přímo v terénu (aplikace funguje i na tabletech) i k práci v kanceláři. Shromažďovaná data se ukládají do centrální relační databáze, nebo v případě, že je aplikace používána v terénu, se data ukládají do souboru XML.

Co se týče evidence sítě, aplikace umožňuje vymodelování a zakreslení kompletní telekomunikační infrastruktury:

Infrastruktura – průběh trubek, šachet, sloupů
Struktury profilů trubek – trubky primární i sekundární, mikrotrubičky
Optické, metalické a FTTH sítě
Zákres průběhu sítí uvnitř budov

Základní funkce

Vizualizace a editace síťových prvků v grafickém prostředí:

 • Průběh trasy trubek
 • Vykreslení profilů jednotlivých úseků trubek spolu s informacemi o otvorech
 • Umístění kabelových šachet, sloupů, budov, skříní
 • Přidávání atributů
 • Prezentace trubek ve třech úrovních

Modelování prvků optické sítě, mimo jiné:

 • Optické kabely
 • Optické spojky
 • ODF skříně
 • Průběh jednotlivých vláken optických kabelů
 • Registrace využití jednotlivých vláken
 • Tvorba a generování schémat optických sítí

Prezentace informací o interiéru budov:

 • Schémata budov
 • Průběh sítě uvnitř budovy
 • Umístění ODF skříní
 • Zobrazení schémat budov v rastrovém formátu nebo formátu DXF

Další funkce:

 • Sledování služeb na celém kabelu nebo na jednotlivých vláknech a následná vizualizace na mapě (zvýraznění prvků infrastruktury)
 • Vyhledávání prvků podle hodnot jejich atributů
 • Systém v editačním režimu automaticky navrhuje další kroky
 • Ukládání historie přidávaných objektů
 • Možnost generovat reporty o inventarizovaných objektech
 • Možnost tisku map

Ergonomické rozhraní

Ergonomické rozhraní aplikace umožňuje dosáhnout vysokého výkonu při zápisu dat, stejně jako pohodlné a intuitivní ovládání během inspekce sítě v terénu. Rozhraní aplikace je vybaveno speciálním systémem inteligentních nápověd, díky kterému aplikace vždy navrhne další nejpravděpodobnější operaci. Navíc aplikace také poskytuje nápovědu k jednotlivým síťovým prvkům, díky čemuž jsou ve většině případů proveditelné kroky operátora omezeny na určitou předem vybranou množinu, která závisí na individuálním nastavení aplikace.

Data

K jednotlivým síťovým prvkům mohou být přiřazeny fotografie, pořízené během inspekce sítě, nebo jiné dokumenty (např.: popisy, dokumentace skutečného provedení stavby, atd.).

Při zákresu dat aplikace kontroluje, zda jsou objekty vkládány správně; tuto kontrolu lze provádět pouze pro vybranou oblast nebo pro kompletní databázi.

NetStork rovněž umožňuje grafické modelování spojů jednotlivých vláken v optických spojkách a spojů mezi jednotlivými porty.

Na základě modelu sítě jsou v aplikaci generována logická síťová schémata na úrovni optických kabelů i jednotlivých vláken.

.

Mapy a GPS

Aplikace NetStork umožňuje import podkladů rastrových i vektorových ve formátu DXF. Dále umožňuje zobrazení on-line dat z veřejných mapových zdrojů (např.: OpenStreetMap).

Díky systému GPS aplikace umožňuje umisťování objektu podle záznamu trasy pracovníka, který provádí inventarizaci.

Výhody

Urychlení procesu inventarizace v terénu.

35%

Oproti papírové dokumentaci nebo vedení dat ve formátech XLS/CAD dochází ke zlepšení kvality a konzistence síťových dat.

60%

Aktuální a kompletní informace o telekomunikační infrastruktuře, které jsou dostupné na mobilních zařízeních i stolních počítačích.

100%

Webová aplikace

ikona_netstork

Webová aplikace NetStork slouží pro prohlížení dat odkudkoliv, stačí pouze připojení k internetu. Přístup ke klientu je možné chránit uživatelským jménem a heslem. Styl zobrazení dat je pouze na jejich správci – ten určuje, jak data budou vizualizována a kdo k ním bude mít přístup.

Prohlížení dat včetně detailů schémat
Fulltextové vyhledávání adres i prvků sítě
Měření vzdáleností