Skip to main content

Historie změn

By 03/01/202023 března, 2020Nové funkce

Seznamte se s novou funkcí NetStor: historie změn. Nyní máte možnost prohlížet historii změn dat při práci.

Díky nové funkci můžete:

  • Prohlížení změn na jednotlivých objektech (co a kdy bylo změněno)
  • Zobrazit všechny změny vybraného uživatele
  • Zobrazit všechny změny provedené v systému
Pro každou jednotlivou změnu jsou zaznamenány:

  • Seznam změněných atributů v případě změn (hodnoty před a po změně)
  • Seznam všech atributů, pokud je objekt přidán nebo odebrán.
  • Hodnoty změněných prostorových atributů před a po změně. Změny geometrie lze také vizuálně zobrazit na mapě:

Vyzkoušejte NetStork
Požádejte o ukázku NetStorku – během dema vám naši odborníci představí nejdůležitější funkce systému.