Skip to main content

Historie změn

By 16/01/2020Nové funkce

Seznamte se s novou funkcí NetStorku: nyní máte možnost prohlížet historii změn dat při práci. Díky nové funkci je možné:

  • Prohlížení změn na jednotlivých objektech (co a kdy bylo změněno)
  • Zobrazit všechny změny vybraného uživatele
  • Zobrazit všechny změny provedené v systému

Seznam změn je seřazen chronologicky. Změny jsou seskupeny do obecnějších operací, které se objevují v místní nabídce. Proto můžete zobrazit seznam kroků, a pak je hledat s přesností na změnu jediného objektu databáze.

Pro každou jednotlivou změnu jsou zaznamenány:

  • Seznam změněných atributů v případě změn (hodnoty před a po změně)
  • Seznam všech atributů, pokud je objekt přidán nebo odebrán.
  • Hodnoty změněných prostorových atributů před a po změně. Změny geometrie lze také vizuálně zobrazit na mapě: