Skip to main content

Import / Export dat DXF a DWG

By 20/05/2016Nové funkce

DXF / DWG Import

Do aplikace NetStork byla přidána možnost importovat data ze souborů AutoCAD (DXF / DWG). Díky tomu můžete do NetStorku jednoduše nahrát data o síti z jednoho z nejpopulárnějších formátů inženýrů / projektantů.

Nástroj DXF / DWG Import umožňuje:

  • Vizuální výběr importovaných vrstev – výběr se provádí na mapě prostřednictvím myši;
  • Přiřadit jednotlivým vrstvám cílové objekty (pro body a linie)
  • Uložit definici importu do souboru pro budoucí použití;
  • Vybrat jen určitou plochu pro import dat;
  • Přizpůsobit logiku rozpoznávání importovaných objektů.

Import dat je vybaven mechanizmem pro identifikaci uzlů. Kromě standardních DXF objektů, jako jsou body a bloky, program rozpoznává také objekty Hatch, Leader, Solid a 3DFace. Navíc jsou přidány dva další algoritmy pro rozpoznání uzlů:

  • Převod polylinií (objekty LWPOLYLINIE, Polylinie2D, Polylinie3D) na uzly.
  • Převod linií tvořících oblasti na uzly.

To znamená, že nástroj umí pracovat i s výkresy horší kvality.

Aplikace disponuje i mechanizmem pro čtení popisů uzlů. K dispozici jsou dva způsoby identifikace popisů:

  • Popis umístěn poblíž uzlu;
  • Umístění popisu pomocí přerušované čáry. Nástroj umí poznat přerušovanou čáru a přidat popis k uzlu.

DXF / DWG Export

Do aplikace NetStork byla také přidána možnost exportovat data do formátu DXF nebo DWG. Exportovány jsou všechny liniové i bodové objekty s popisy a délkami.

Screenshot - 11_5