Skip to main content

NetStork 10.2

By 14/08/2020Nové funkce

NetStork, síťový inventární systém používaný více než 200 místními poskytovateli internetových služeb a poskytovateli CATV v celé Evropě, má novou verzi. NS 10.2 byl nedávno uveden na trh, přináší řadu vylepšení a usnadňuje správu sítě. Podívejte se, co je nového!

Realistický model propojení uvnitř budovy

Vylepšili jsme stávající zjednodušený model připojení optických vláken v panelových domech, takže je nyní snazší změnit / modelovat. Kabel nemusí být připojen pouze k stoupačce, kde byl automaticky prodlužován napříč všemi patry. V NetStork 10.2 můžete připojit libovolné boxy pomocí kabelů s konektory nebo stojany. Například je možné propojit dvě krabice pomocí kabelů, i když jsou ve dvou různých stoupačkách.

Také jsme upravili:

  • Schéma boxu – nyní má stejnou funkčnost jako ostatní optická schémata (např. můžete si volně uspořádat kabely)
  • Schéma raiseru  – byty jsou seskupeny podle podlaží, takže schéma je jasnější a snáze čitelné

Nové schéma struktury budovy

Schéma bylo rozšířeno o vizualizaci:

  • Kabelů ve vertikále budovy
  • Propojení bytů s boxy

Výsledkem je, že schéma umožňuje sledovat existující kabely a připojení uvnitř budovy. Je také snazší ověřit, které byty jsou již připojeny a kam byly kabely směrovány.

Nová funkce: „Změna typu objektu“

Tato funkce umožňuje změnit bodový objekt na jakýkoli jiný typ beze změny existujících vztahů. Všechna připojení jsou automaticky zkopírována do nových objektů. Pokud nelze zkopírovat připojení, systém vás o tom informuje a operace je vrácena zpět, aniž by došlo ke ztrátě dat.

Tuto funkci můžete použít např. když měníte šachtu na skříň, skříň / stojan nebo bod infrastruktury na kabelovou komoru.

Inspektor tras vláken

Je to nový nástroj pro snadnou analýzu trasy z optických vláken dostupný přímo na panelu nástrojů.

Po vstupu do režimu analýzy vláken vede každé kliknutí na vlákno nebo port v optickém schématu ke trasování. Výsledná trasa se vypočítá a zobrazí automaticky, což značně usnadní prozkoumání spojení na úrovni vlákna.

Vylepšení optických schémat

Díky nové funkci ukládání stavu rozbalení / sbalení objektů můžete nyní snadněji upravovat velká schémata. Objekty, které v tuto chvíli nejsou nutné vidět, mohou být sbaleny – jejich spojení budou trvale skryta (po změně dat nebo navigace se nerozšiřují).

Co dalšího se zlepšilo?

Větší a čitelnější čísla portů viditelná v diagramech

Zvýraznění trasování také na koncových objektech

Automatické rozvinutí svazků, kterých se trasování dotýká

Konfigurace stylů je nyní možná pro splittery a optická připojení – to umožňuje např. použití jiného stylu v závislosti na atributech objektu

Směrovost  bodových objektů na mapě

Přidali jsme možnost směru bodového symbolu. Výsledkem je, že uzel již není zobrazen pouze rovnoběžně se severem, ale může být nasměrován přesně jako v terénu. Směr můžete zadat ručně nebo jej lze ve výchozím nastavení vypočítat aplikací. Tuto funkci lze přepnout na konkrétní typ objektu v systému konfigurace stylu.

Kamery

Byly zavedeny dva nové typy objektů: kamerové zařízení a kamera. Kamerové zařízení je nový druh zařízení umístěného na stojanech ODF – zobrazuje se na optickém schématu ODF a také na schématu zobrazení stojanu. Kamerové zařízení je připojeno ke kameře, kterou lze umístit na mapu.

Inventář zařízení WDM

Nyní můžete vytvářet multiplexery a demultiplexory CDWDM / DWDM. Zařízení WDM fungují podobně jako rozbočovače, ale jsou to samostatné objekty se samostatnou reprezentací na optickém schématu:

Další vylepšení v NetStorku 10.2:

  • Nová funkce „Odstranit porty“ oproti „Generovat porty“
  • Objekt ONT můžete vložit přímo do budov (bez nutnosti vložení bytu jako první)
  • Tlačítka na panelu nástrojů pro zapnutí / vypnutí sledování a analýzu tras vláken
  • Stav – nový atribut budovy

Máte zájem dozvědět se více? Chcete novou verzi vyzkoušet sami nebo upgradovat NetStork?

Požádejte o živou ukázku!