Skip to main content

NetStork 12.2 – nová verze systému pro evidenci telekomunikačních sítí

By 13/10/202214 října, 2022Uncategorized

Přinášíme vám nejnovější verzi systému evidence sítě – NetStork 12.2. Tentokrát se změny zaměřují na rozšíření možností modelování struktury budov a také na funkce, které mají za úkol organizovat a tím i urychlit práci s modelem sítě.

Postarali jsme se také o ještě lepší kontrolu přístupu uživatelů k pokročilým úlohám, jako je správa a konfigurační akce.

Rozšířené modelování struktury budov

Modelování budov jsme rozšířili o možnost plně modelovat jejich strukturu. Tímto způsobem můžeme přesně evidovat vnitřní sítě v objektech, jako jsou telekomunikační uzly, průmyslové budovy a bytové domy. Zavedli jsme následující rozšíření:

 • Každou úroveň, dříve reprezentovanou atributem Patro (Floor), lze nyní modelovat jako nový objekt Úroveň (Level).
 • Úroveň má svůj vlastní vnitřní svět. Tento svět může obsahovat geometrii zařízení a tras, stejně jako externí mapové podklady (DXF atd.).
 • Zařízení, která bylo dříve možné umístit do Budovy nebo Vertikály, lze nyní umístit také do Úrovní a Místností (Room), aby přesněji reprezentovala svou polohu.
 • Vnitřní trasy – dříve Kabelové žlaby (Cable Tray) – mohou nyní obsahovat Potrubí.
 • Součástí Potrubí nyní mohou být nejen trubky, ale také kabelové žlaby a kanály, do kterých lze vkládat kabely.

V souvislosti s rozšířením modelování stavební struktury byl diagram struktury budov rozšířen také o následující funkce:

 • Vizualizace úrovní a místností
 • Vizualizace přesné polohy objektů díky atributu Vertikála (Vertical), který udává, ve které vertikále se zařízení nachází
 • Kreslení předdefinovaných, konfigurovatelných ikon (symbolů) objektů
 • Kreslení tras kabelů propojujících zařízení umístěná uvnitř budovy
 • Vizualizace metalické/ethernetové sítě
 • Vrcholy jsou uspořádány na základě nového atributu Číslo (Number)
 • Prázdné úrovně lze nyní ve schématu skrýt pomocí speciálního atributu budovy

Automatické číslování objektů

Pro urychlení a zefektivnění procesu evidence dat jsme přidali funkci automatického generování textových atributů objektů. Lze tak automaticky zadávat libovolné textové atributy podle určitého předem definovaného vzoru.

Pro každé pole lze definovat dva druhy automatického číslování:

 • Místní, ve kterém lze počáteční číslo změnit kolikrát chceme. To může být užitečné například při automatickém číslování sloupů nebo šachet, kdy u každé větve sítě začínáme číslovat od začátku.
 • Globální, u kterého nelze změnit počáteční číslo. Všechny zadané objekty budou mít pořadová čísla převzatá z pořadí s daným názvem. Tento druh automatického číslování je užitečný při zadávání objektů s jedinečnými čísly v rámci celé databáze (např. čísla zařízení, štítky zařízení atd.). Zavedením konceptu pořadí je možné jej sdílet mezi několika typy objektů, takže různé druhy objektů lze číslovat společně.

Vektorizace symbolů a nový režim tabletu

Všechny symboly jsme vektorizovali, takže vypadají ostře a jasně na mapě/výtisku i ve velkém měřítku a v rozhraní aplikace na obrazovkách s vysokým DPI.

Zvětšením ovládacích prvků ve všech pohledech aplikace (Hierarchie, Editor, Hledat, Historie, …) jsme také vylepšili režim tabletu. Díky tomu je nyní ovládání aplikace na tabletu bez použití stylusu mnohem pohodlnější.

Oprávnění uživatelů k funkcím systému

Přidali jsme možnost správy práv k provádění konkrétních operací v systému. V současné době můžete přihlášenému uživateli udělit oprávnění k následujícím operacím:

 • Úprava dat
 • Vytvoření úlohy
 • Obnovení databáze ze zálohy
 • Úprava slovníků a specifikací kabelů
 • Konfigurace stylů
 • Konfigurace klávesových zkratek
 • Konfigurace vrstev a viditelnosti
 • Konfigurace map pozadí
 • Hromadný import dat (import z DXF/DWG, import CSV, import adresních bodů)

Další vylepšení ve verzi 12.2

 • Konfigurace stylů rozšířená o možnost měnit ikony GUI objektů (podobně jako u symbolů mapy).
 • Nyní je možné definovat průhlednost pozadí podkladů DXF/DWG stejně jako u rastrů.
 • Pro všechny položky hlavní nabídky lze nyní definovat klávesové zkratky.
 • Objekt Kamera má nyní geometrii Text.
 • Do objektů Šachta, Sloup, Podzemní trasa, Nadzemní trasa, Skříň a Anténa bylo přidáno slovníkové pole „Přesnost“ (Accuracy). Může popisovat, jak přesná je poloha objektu na mapě.
 • Nadzemní trasa má nyní podobně jako podzemní trasa pole „Připojení“ (Connection), které označuje trasu vlastněnou zákazníkem a připojenou k síti operátora.
 • Nový objekt: Metalický koncový bod (Copper end device) pro modelování různých metalických/ethernetových zařízení.
 • Další objekty (zejména z metalické sítě) jsou k dispozici v Objects Report.

Testování nových funkcí NetStorku

Vyzkoušejte si nové možnosti pasportizačního systému NetStork 12.2. Podívejte se, jak může NetStork podpořit vaši síť – naplánujte si demo.

Přečtěte si také: