Skip to main content

Nové popisy vztahů ve schématech

By 16/01/2020Nové funkce

Zavedli jsme zcela nový způsob popisu vztahů na optických schématech. Nový algoritmus byl navržen tak, aby splňoval následující požadavky:

  • Jasná prezentace více vztahů na jednom vlákně,
  • Zobrazení více vztahů s krátkými jmény na jednom řádku,
  • Dynamická stanovení velikosti rozpětí vztahů v závislosti na jejich počtu.

Díky těmto změnám jsou popisy vztahů čitelné a viditelné jak při práci v programu, tak i na výtiscích.