Skip to main content

Verze 11.2 je tady! Co je nového?

By 18/10/2021Uncategorized
NetStork_11.1_cropped

Další vydání NetStorku je tady. Mezi nejvýznamnější vylepšení nové verze 11.2 patří implementace nástroje pro import dat ze systému RÚIAN. Od teď tak už nebudete muset například ručně vyplňovat údaje o adresách objektů, ale nahrajete si je přímo z oficiální databáze české veřejné správy. Jak na to a popis všech dalších vylepšení najdete níže.

RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí)

Nejdříve je dobré si říct, co všechno je možné z RÚIANu do NetStorku naimportovat. Jde o:

 • parcely (body i plochy) – objekt v NetStorku: Lot (angl. parcela)
 • adresní místa (včetně stavebních objektů – body i plochy) – objekt v NetStorku: Budova
 • ulice – objekt v NetStorku: Ulice
RUIAN_importable_features

Před samotným importem RÚIAN dat do NetStorku, je potřeba tato data stáhnout z portálu ČÚZK. Data jsou v tzv. Výměnném formátu RÚIANu (VFR) a lze je získat přes Veřejný dálkový přístup (VDP). Níže vám popisujeme způsob, jak si můžete stáhnout tato data na úrovni obce. Avšak způsobů, jak se k datům proklikat, a stejně tak možností, pro jak velký územní celek tak učinit, je celá řada. Pro více informací proto navštivte stránky RÚIANu o VDP, případně si pročtěte Uživatelskou dokumentaci o VDP.

Postup stažení RÚIAN dat pro libovolnou obec

 1. Přejděte na tento odkaz a pod záložkou Hledat/Najdi obec si vyhledejte kód vybrané obce (v našem příkladu níže Přeštice). Po zadání názvu obce se za ní kód automaticky zobrazí.
 2. Přejděte na tento odkaz a nastavte parametry vyhledávání dle animace níže. Doporučujeme stahovat nejaktuálnější data. Datum jejich publikace vyčtete z názvu souboru.
RUIAN_data_download

Nahrání RÚIAN dat do NetStorku

Nástroj pro nahrávání dat je umístěn pod menu Soubor–Adress Data Import… Celý proces nahrání je zachycen na animaci níže.

RUIAN_data_import

DŮLEŽITÉ: Pokud již máte v NetStorku vlastní síť budov, zvažte nahrání vrstvy adresních bodů (Address points) namísto budov.

Address_points_import

Údaje o adrese z adresních míst lze posléze nakopírovat do jakýchkoliv objektů, u kterých lze adresa vyplnit (např. budovy, podzemní šachty, …).

Postup:

 1. Označte adresní místo.
 2. Klikněte na “Kopírovat” (alternativně stiskněte Ctrl+C).
 3. Označte budovu.
 4. Klikněte na “Paste attributes” (tj. Vložit atributy; alternativně stiskněte Ctrl+Shift+V).

Zároveň je možné změnit typ objektu z adresních míst právě na budovy a obdobné objekty.

Postup:

 1. Označte adresní místo.
 2. Klikněte na “Change Object Type” (tj. Změnit typ objektu).
 3. Z nabídky vyberte požadovaný typ objektu (např. Budova).

Věcná břemena

Další novinkou je možnost evidence věcných břemen. Věcné břemeno (v NetStorku: Right of Use) můžete přidat k libovolné parcele. Následně k němu jde připojit podzemní trasy, které pozemkem s věcným břemenem prochází (v NetStorku: Connect To Right Of Use). Dále je možné libovolně nastavit šířku bufferu (ochranného pásma, v NetStorku: Buffer size), který se zobrazí v mapě.

Add_Right_of_use

Záložky

Uživatelsky příjemným vylepšením je možnost vytváření záložek. Jedním kliknutím je tak možné přecházet mezi vybranými oblastmi – to se týká jak hlavního mapového okna, tak vnitřního schématu budovy. Taková možnost se hodí třeba v případě, kdy je rozpracovaných více lokalit. Zároveň je možné zvolit mezi dvěma typy záložek – soukromé a veřejné. Veřejné jsou viditelné pro všechny uživatele NetStorku v rámci společnosti. Užitečnou funkcí je v neposlední řadě to, že se NetStork otevírá na místě, kde byl při předchozí relaci ukončen. Uživatel tak může pohodlně pokračovat v rozdělané práci bez nutnosti hledání dané lokality po každém spuštění NetStorku.

bookmarks_how_to

Ostatní vylepšení

 • Možnost vytvářet/importovat objekty s komplexní geometrií (aby byly podporovány všechny typy geometrií objektů z RÚIANu):
  • polygony mohou být tvořeny více polygony a mohou obsahovat díry (nové tlačítko v NetStorku: Start new area)
  • linie mohou být tvořeny oblouky (nové tlačítko v NetStorku: Convert last 3 points into an arc)
 • Objekty, které mohou být vkládány do budov (optické spojky, ODF stojany a police, skříně a zařízení), mohou nyní být vloženy i do vertikál
  • přidáno pole patro (v NetStorku: Floor) pro správné umístění těchto objektů ve schématu budov
 • Při kopírování objektů možnost vložit pouze jejich atributy, nikoliv vytvářet klony (nové tlačítko v NetStorku: Paste attributes; klávesová zkratka Ctrl+Shift+V), více viz kapitola RÚIAN výše
 • Automatické zálohy úloh nyní vytvářejí zálohu celého adresáře (včetně slovníků, konfiguračních souborů apod.) do souboru .zip
 • Mnoho dalších drobných vylepšení (viz soubor Release notes.txt v hlavním adresáři NetStork)

Ještě nemáte NetStork? Vyzkoušejte si nejnovější verzi na 30 dní zdarma!