Skip to main content

Nový model metalické sítě

By 16/01/2020Nové funkce

Stávající model metalické sítě byl výrazně rozšířen, aby vyhovoval potřebám větších telekomunikačních operátorů, kteří stále provozují metalické sítě.

Byla provedena následující rozšíření:

  • Připojení jednoho měděného kabelu k více hlavám na MDF
  • Logické kabely, které modelují vícenásobné trasy typu point-to-point vytvořené pomocí řady metalických kabelů
  • Metalické vztahy, které lze vytvořit na jednotlivých párech fyzických i logických kabelů
  • Nové schéma rozvaděče MDF, pracující ve dvou režimech – fyzické a logické kabelové připojení
  • Vizuální propojení kabelů s hlavami na MDF schématu

Zavedení logických kabelů a vztahů zabránilo modelování fyzických vazeb v konektorech, což je časově náročný a nákladný proces vzhledem k počtu párů v typických metalických kabelech. Místo toho jsou modelovány pouze celé trasy. Je to jednodušší a umožňuje inventarizaci klíčových zdrojů pro operátora, jako jsou kompilované trasy a vztahy.