Skip to main content

Nový model primárního potrubí

By 20/09/201928 listopadu, 2019Čápi, Nové funkce

Metoda modelování a vizualizace průřezů kanalizačních úseků byla kompletně přepracována tak, aby přesně prezentovala skutečné potrubní systémy a jejich velikosti. Současný model mimo jiné umožňuje:

  • Vizuální úprava profilu přidáním, přesunem a odebráním trubek v daném profilu.
  • Přidání vytvořeného potrubního systému do knihovny.
  • Jakékoli vzájemné umístění jednotlivých profilů pomocí metody drag & drop, umožňující mapování jejich skutečné polohy vůči sobě navzájem v zemi.
  • Překrývající se profily, které umožňují mapovat prokládání různých typů trubek.
  • Modelování různých úseků na začátcích a na koncích kanalizačního systému, k čemuž někdy dochází i ve skutečnosti.

Schémata profilů kanalizačního systému přesně reprezentují jak polohu potrubí, tak jejich velikost. Všechny průměry potrubí a kabelů jsou nyní zakresleny v měřítku, což umožňuje ověření stupně obsazení jednotlivých otvorů.