Skip to main content

Vícestránkové tisky a tiskové šablony, vylepšení aktualizace modelu sítě a další – objevte NetStork 13.3.

By 18/09/202331 října, 2023Nové funkce
opticka-vlakna

V nejnovější verzi NetStorku jsme zavedli několik důležitých změn týkajících se snadného používání aplikace, tisku map a aktualizace dat. Značné úsilí jsme také věnovali zlepšení migrace databází a synchronizace úloh. Přečtěte si článek, kde najdete další podrobnosti.

Plynulá migrace databáze díky vylepšení modulu automatické aktualizace aplikace.

V NetStorku 13.3 jsme výrazně vylepšili proces migrace databáze na novou verzi datového modelu, ke které dochází při automatické aktualizaci několikrát ročně.

Program automaticky detekuje změny, ke kterým došlo v datovém modelu mezi verzemi, a provede příslušné úpravy. V novém modulu:

  • Je celý proces velmi efektivní a trvá několik sekund i u velkých databází.
  • Již není nutné přepisovat data ze starého do nového datového modelu, což dříve trvalo poměrně dlouho a bylo náchylné k chybám (nedostatek oprávnění, nedostatek paměti na serveru atd.).
  • Již není nutné, aby verze databáze odpovídala verzi programu provádějícího aktualizaci.
  • Je možné provést migraci databáze během prvního připojení pomocí nově nainstalované aplikace (v dřívějších verzích NetStorku to nebylo možné).
  • Se lze k databázi připojit (v režimu pouze pro čtení) i bez provedení upgradu aplikace.

Vylepšení synchronizace úloh – snadnější slučování změn provedených mimo kancelář

Provedli jsme řadu vylepšení synchronizace úloh s databází:

Řešení pro případ, kdy byla synchronizovaná data z databáze odstraněna

Pokud se v takové situaci jedná o slovníková data – budou obnovena ze synchronizované úlohy. V případě běžných dat je hlášen konflikt a změny z úlohy jsou ignorovány. To je v souladu s obecným pravidlem, že vyšší prioritu mají změny provedené v databázi.

Nový režim přidávání dat z jiné úlohy/projektu s přepisem dat

Tato možnost je k dispozici v licenci PRO a umožňuje sloučení libovolné databáze. Režim slučování s přepisem dat je zcela nová funkce. To znamená, že všechny případné konflikty jsou řešeny ve prospěch úlohy, a nikoli databáze, jak je tomu standardně.

Synchronizace pouze změněných záznamů

Zjednodušili jsme proces synchronizace tak, aby se ukládala pouze změněná nebo nová data. Synchronizace tak trvá kratší dobu a hlášeny jsou pouze ty konflikty, které skutečně nastaly.

Ochrana proti opětovné synchronizaci předchozí verze úlohy – neuložené po provedení synchronizace

Takovou kopii úlohy nelze použít pro opětovnou synchronizaci, protože neobsahuje informace o poslední synchronizaci a o tom, které objekty již byly sloučeny. Synchronizace takové zastaralé úlohy proto již není možná. Po synchronizaci se navíc zobrazí zpráva s upozorněním, že je třeba použít nejnovější verzi úlohy (uloženou po provedení synchronizace).

Nové testy integrity: test platnosti záznamu o spojení a test platnosti vztahu vláken

Zjišťují chybná připojení vláken/vztahy, které se vztahují k objektům, které již neexistují (byly v databázi odstraněny v době, kdy k nim jiný uživatel vytvořil připojení/vytvořil vztahy). Tyto testy umožňují diagnostikovat tyto nesrovnalosti a následně je opravit (odstranit vadná spojení nebo aktualizovat vztahy).

Pohodlnější tisk map díky vícestránkovým výtiskům a tiskovým šablonám

V nové verzi aplikace jsme přidali možnost tisknout více stránek. Již není nutné tisknout na velkoformátové listy, aby se na výtisk dostala celá síť nebo její větší část. Nyní je možné listy na mapě libovolně rozdělit a vytisknout pouze ty části mapy, kde se síť skutečně nachází.

vicestrankovy-tisk-netstork13.3

Vícestránkové výtisky schémat sítě

Po sestavení lze rozvržení listů (návrh tisku) uložit a později opakovaně použít k tisku aktualizované verze sítě.

Druhým vylepšením je možnost nastavení tiskové šablony pro jednotlivé nebo všechny listy. Uživatel může definovat libovolný grafický soubor ve formátu EMF jako vektorový grafický podklad pro tištěnou mapu.

Efektivnější aktualizace údajů pomocí módu „Aktualizovat data“ při importu z CSV

Do nástroje pro import dat z CSV jsme přidali režim aktualizace dat, který uživatelům umožňuje aktualizovat stávající data namísto neustálého načítání nových objektů. Použití tohoto režimu je velmi podobné základnímu režimu načítání dat s tím rozdílem, že vybíráte klíčová pole, která jednoznačně identifikují objekt. Během importu – pokud je objekt v databázi nalezen – bude aktualizován namísto vkládání nového (tj. duplicitního) objektu.

Tento režim může být užitečný v různých scénářích evidence – např. pro pravidelné aktualizace stavu, aktualizace služeb na základě údajů z CRM atd.

csv-modul-netstork13.3

Aktualizace dat v modulu importu dat z CSV

Vícebarevné navigační šipky na optických schématech pro snadnější navigaci

Abychom usnadnili navigaci v optických diagramech pomocí navigačních šipek, zavedli jsme různé barvy šipek, které označují pozici na aktuální navigační cestě:

→ Fialová – předchozí schéma
→ Zelená – označuje další schéma na navigační cestě (ze kterého se uživatel přesunul pomocí fialové šipky)
→ Modrá – schéma, které ještě nebylo zobrazeno (na aktuální navigační cestě)

navigacni-sipky-netstork13.3

Navigační šipky v různých barvách usnadňují pohyb po optických schématech.

Další vylepšení ve verzi Netstork 13.3

V nejnovější verzi NetStorku jsme také představili několik dalších nových funkcí a vylepšení, které usnadní a urychlí práci se sítí, včetně:

  • Možnost provádět složité dotazy ve vyhledávači dat
  • Nová operace pro úplné odstranění aktuálního kabelu z trasy
  • Automatické přizpůsobení velikosti editoru popisných polí obsahu
  • Nová popisná funkce GetCoords() pro získání souřadnic objektů.

Chcete se dozvědět více o systému evidence sítě NetStork a zjistit, jak může zlepšit vaši práci? Kontaktujte nás.