Skip to main content

Přidání šachty / sloupu v aplikaci NetStork

By 17/07/2014Nové funkce

Do aplikace NetStork byla přidána nová kontextová funkce: Přidat šachtu a rozšířit síť. Díky této funkci je možné přidat novou šachtu prodloužit do ní celou infrastrukturu včetně kabeláže.

Jak postupovat:
1. Vyberte šachtu, která je připojena výkopem, a ze které chcete dále pokračovat.
2. Pomocí myši na mapě určete bod, kde má ležet nová šachta, klikněte pravým tlačítkem a z kontextového menu vyberte: Přidat šachtu a rozšířit síť.

3. Tato operace bude mít za následek:
a. Přidání nové šachty na místo zvolené uživatelem,
b. Všechny atributy se automaticky zkopírují a vyplní podle hodnot v předchozí šachtě.
c. Šachta bude připojena pomocí podzemní trasy k předchozí šachtě. Struktura podzemní trasy bude stejná, jako struktura podzemní trasy přicházející do předchozí šachty.
d. Kabeláž přicházející do předchozí šachty bude automaticky prodloužena do šachty nové.