Zavedení systému evidence sítě před významnými investicemi

Případová studie ASTA-NET

O projektu

ASTA-NET je středně velký poskytovatel telekomunikačních služeb a na trhu působí již 30 let. Společnost má v dosahu více než 80 tisíc domácností, které se nachází v Západopomořanském a Velkopolském vojvodství.

Zjistěte, jak společnost ASTA-NET zlepšila správu telekomunikačních sítí a služeb pomocí NetStorku, systému evidence sítí.

Obsah:

Odvětví: Telekomunikace
Země: Polsko

ASTA-NET je středně velký poskytovatel telekomunikačních služeb, který působí na trhu již 30 let. V dosahu operátora je více než 80 tisíc domácností a své služby poskytuje v Západopomořanském a Velkopolském vojvodství.

ASTA-NET na telekomunikačním trhu

Podle zpráv polského Úřadu pro elektronické komunikace (UKE), poskytují malí a středně velcí ISPíci své služby 20 % všech uživatelů internetu v Polsku. ASTA-NET je ukázkovým příkladem poskytovatele internetových služeb z této kategorie.

Společnost působí na trhu od roku 1989 a poskytuje služby pro více než 50 000 soukromých a komerčních zákazníků ve dvou sousedních polských vojvodstvích: Velkopolském (Wielkopolskie) a Západopomořaneském (Zachodnio¬pomorskie).

Aby si společnost ASTA-NET udržela pozici jednoho z předních ISPíků a byla o krok před konkurenty, potřebovala zvládnout rostoucí počet informací o jejich síti, nadzemních a podzemních trasách telekomunikačních linek. Uchovávání těchto dat ve strukturované formě a na jednom místě je zásadní pro plánování, modelování i údržbu služeb. A k tomu všemu je nezbytný systém síťové evidence.

Globema, IT společnost sídlící v Polsku s více než 20 lety bohatých zkušeností s tvorbou softwarů pro síťovou evidenci, nabídla ASTA-NETu systém určený pro malé a střední operátory – NetStork.

Jak to všechno začalo a jak dlouho implementace NetStorku trvala? Jaké v průběhu vyvstaly výzvy a jaké má nyní ASTA-NET z používání NetStorku přínosy?

Výzvy

Podpora investic

Za účelem rozšíření a poskytování vysoce kvalitních služeb se společnost ASTA-NET účastní programů spolufinancovaných Evropskou unií a místními vládními institucemi. Jedním z nich je Operační program Digital Poland (POPC).
ASTA-NET získal z POPC 4 zakázky. Společným cílem je poskytnout univerzální přístup k rychlému internetu a eliminovat územní rozdíly. K poskytování širokopásmového připojení se používají dvě technologie: Next-generation Access (NGA) a Fiber to the Home (FTTH). Celková hodnota investic je oceněna na 180 milionů PLN.
ASTA-NET obdržel finanční prostředky na modernizaci dvou vojvodství: Velkopolského a Západopomořaneského. Druhým příkladem je Wielkopolska Broadband Network, program usilující o digitalizaci regionu Velkopolsko poskytováním připojení k internetu veřejným institucím a soukromým příjemcům. Hlavním cílem projektu je vyrovnání rozdílů v životní úrovni mezi obyvateli velkých a menších měst a venkovských regionů.

Jakým výzvám společnost ASTA-NET čelila?

Před implementací NetStorku používala společnost ASTA-NET jiný systém síťové evidence. Se zvyšujícím se počtem zákazníků však tento nástroj přestával stačit – nastal čas na nové řešení šité na míru potřebám společnosti. A (ano, uhodli jste správně) NetStork byl ten pravý! Když ASTA-NET v září 2018 oslovil Globemu s žádostí o nabídku, poskytoval své služby více než 45 000 zákazníkům. Při plánovaných investicích bylo zřejmé, že se jejich počet rychle zvýší (předpověď byla o 17 000 do roku 2021).

ASTA-NET hledal nástroj, který by využíval nejen pro dokumentaci a správu sítě, ale i pro plánování jejího rozvoje a dalších investic s tím spojených. A tak měl ASTA-NET najednou konkrétní business plán!

Služby plánované pro konec roku 2021 v číslech:

41 000 připojených domácností

2 500 kilometrů nové sítě

215 připojených vzdělávacích institucí

31 nových síťových uzlů

NetStork podporuje systém evidence sítě společnosti ASTA-NET

S tak rozsáhlými plány rozvoje sítě potřebovala společnost ASTA-NET silnou podporu. NetStork, uživatelsky přívětivá aplikace pro modelování a správu optických, koaxiálních, metalických i bezdrátových sítí a jejich topologie, se perfektně hodila.

Systém mohou využívat jak technici pracující v terénu, tak pracovníci evidence v kanceláři – každý zaměstnanec má přístup ke stejné, vždy aktuální databázi.

NetStork podporuje všechny klíčové procesy – od návrhu až po údržbu sítě:

Jak pomohl NetStork?

Modelování různých typů sítí

Systém podporuje evidenci teletechnických sítí, městských a regionálních sítí i sítě technologických průmyslových společností (GPON – FTTx, metalická síť, ethernet, HFC koax a rádiová síť). Díky široké škále technologií může společnost ASTA-NET plánovat rozšíření sítě v oblastech, které jsou pro kabelové sítě obtížně přístupné. S pomocí NetStorku modelujícího HFC síť může operátor evidovat internetové i televizní služby.

Zadávání údajů do systému

S touto funkcí může ASTA-NET snadno aktualizovat informace o síti, například zadáváním údajů během terénních prací nebo při jejich migraci z externích zdrojů. Evidenci a aktualizaci údajů z terénu lze provádět na mobilním zařízení s GPS pro určování polohy objektů. NetStork je také schopen provádět automatickou migraci dat z DWG/DXF výkresů.

Podpora různých mapových podkladů

Široká škála mapových podkladů umožňuje zaměstnancům ASTA-NETu prezentovat data podle aktuálních potřeb nebo přijatých interních standardů společnosti. Vedle defaultních Open Street Map je možné používat Google Mapy, DWG/DXF výkresy, rastry, i WMS a WMTS pro připojení jakýchkoliv online mapových služeb.

Terénní práce

NetStork podporuje ASTA-NET v činnostech údržby nebo evidence sítě i při práci v terénu.

Mobilní mód

Aplikace obsahuje mód pro tablet. Poskytuje možnost využití GPS (může být integrované v zařízení nebo připojené externě) pro zadávaní polohy objektů. NetStork je také vybaven funkcí synchronizace dat z mnoha zařízení do jedné databáze.

Lokalizace výpadků

NetStork umožňuje nahrání souborů pocházejících z měření z reflektometru a umí s nimi dále pracovat. Díky této funkci mohou technici ASTA-NETu snadno lokalizovat výpadek nebo jiná důležitá místa v síti. Po označení vybraného bodu na měřicím grafu vytvořeném z vybraného místa (ODF, konektor) tak NetStork zobrazí na mapě místo v síti odpovídající měřicímu bodu. Pro lepší přehlednost zároveň zeleně zvýrazní cestu na mapě, která k němu vede.

Generátor reportů pro UKE

UKE je polský Úřad pro elektronické komunikace, který dohlíží na telekomunikační služby a řeší případné problémy a stížnosti – výroční report se podává povinně. NetStork umožňuje definovat atributy objektů sítě, které UKE report vyžaduje.

Zjistěte o NetStorku více informací

Jak probíhala implementace?

1

Začali jsme ověřením a vyhodnocením formátu a množství dat uložených v dosud používaném nástroji. To bylo nutné – museli jsme vytvořit nástroj pro automatický přenos dat.

2

Dalším krokem bylo dodání a instalace standardní verze NetStorku.

3

Poté jsme zmigrovali data a zkontrolovali jejich správnost a kvalitu.

4

Další krok byl velmi důležitý: vývojově jsme NetStork upravili tak, abychom ho přizpůsobili potřebám ASTA-NETu. Díky novým modulům jsme tak systém vylepšili přímo na míru zákazníkovi.

5

Následně jsme uspořádali produktové školení pro dva týmy/skupiny: 1) pro osoby odpovědné za dálkové sledování stavu a obecnou evidenci sítě; 2) pro terénní pracovníky.

Obsahem školení byly:

  • Evidence telekomunikační sítě
  • Síťová schémata
  • Analýza dat
  • Generátor reportů pro UKE
  • Definice síťových prvků a slovníků
  • Import a export dat
  • Výtisky reportů a přehledů
  • Administrativní otázky

Při implementaci služby NetStork v prostředí ASTA-NETu jsme ovšem narazili na některé potíže:

Jak časová omezení ovlivnila implementaci?

Konečný proces migrace dat nesměl trvat déle než 2 dny, aby nedošlo k ovlivnění provozní činnosti společnosti. Abychom tuto výzvu splnili, připravili naši vývojáři speciální migrační nástroj založený na formátu dat uložených ve stávajícím systému.

K ujištění, že nástroj funguje správně, jsme provedli několik testovacích migrací dat různých formátů.

Jaké nové moduly jsme implementovali?

Vzhledem k rozsáhlým plánovaným investicím a novým požadavkům na systém síťové evidence jsme po spuštění v produkčním prostředí v NetStorku vytvořili mnoho nových vylepšení. Toto jsou nejdůležitější funkce, které jsme implementovali:

Konfigurace technických objektů v různých kontextech

umožňují zadávání dat nezbytných během návrhu. V aplikaci byly zavedeny následující kontexty popisu: schéma infrastruktury, kabelové schéma, vyvolávací funkce, reporty objektů, reporty spojů vláken, hierarchie, mapa, editor (s přepínáním záložek), vyhledávací řádek.

Návrhy, stavební dokumentace, nájmy

umožňují kombinovat objekty v kategoriích, projektech a sub-projektech. Každý krok může mít vlastní technickou dokumentaci.

Hromadná editace objektů

Modernizované modely napájení a správy rastrů

Jaké má ASTA-NET výhody z používání NetStorku?

Jaké procesy jsme vylepšily?

Vylepšená správa a provoz sítě

Díky rychlému přístupu k síťovým diagramům, připojení a vizualizaci obsazení optickými vlákny může technický personál ASTA-NETu monitorovat, do jaké míry zákazníci využívají konkrétní zdroje. To umožňuje snazší plánování investic, od jednoduchých křížení po komplexní rozšiřování sítě.

Konkurenční výhoda

Díky holistickému pohledu na rozsah a geografické rozložení služeb je snadné identifikovat potenciální nové zákazníky i možné směry rozšíření sítě. Tím si společnost buduje silnou pozici a konkurenční výhodu na trhu.

Efektivní a bezchybná práce v terénu

Pomocí NetStorku na mobilních zařízeních mohou pracovníci ASTA-NETu sledovat stav rozšířených síťových prvků. Není třeba přepisovat informace na papír, což snižuje riziko chyb. Pouhým označováním prvků jako (ne)dokončených operátor ví, zda jsou v pracovním harmonogramu nějaká zpoždění či nikoliv.

Plánování a rozšiřování sítě v jednom nástroji

Díky NetStorku je společnost ASTA-NET schopna modelovat svou síť pomocí jediného nástroje – bez nutnosti synchronizace napříč různými systémy a bez obav o konzistenci dat. Modelování zohledňuje jak prvky vnější infrastruktury (kabely, spojky, splittery, skříně atd.), tak vizualizaci poskytování služeb uvnitř budov.

Převzetí sítě

Funkce vizualizace průběhu služeb umožňuje zkontrolovat, zda byly předpokládané plány správně implementovány, a poskytuje přístup k informacím, jako jsou: směr signálu založený na kříženích; síla signálu založená na měření reflektometru, včetně parametrů útlumu telekomunikační sítě.

Domluvte si s námi schůzku a dosáhněte obdobných výsledků ve vaší společnosti!