Nasazení systému evidence sítě – případová studie Dodonet

Zjistěte, jak NetStork pomohl společnosti Dodonet poskytovat aktuální informace o síti shromážděné na jednom místě a zlepšit tak služby pro zákazníky.

O projektu

Společnost Dodonet poskytuje služby velkému počtu zákazníků. Před implementací byla data o síti uložena v různých schématech, plánech a jiných papírových dokumentacích. V elektronické podobě se bohužel nacházela jen menší část. Naopak některé další důležité informace byly k dispozici pouze v paměti zaměstnanců.

Nyní jsou po implementaci NetStorku data ze všech těchto zdrojů shromážděna na jednom místě a Dodonet má přístup k ucelené databázi, kde jsou uloženy všechny informace o síti.

Obsah:

Odvětví: Telekomunikace
Země: Itálie

Dodonet je společností ze skupiny EL.COM, která je již 30 let přední společností v oblasti spotřební elektroniky, informačních technologií a telekomunikací. V roce 2010 uvedla skupina na trh společnost Dodonet, aby uspokojila potřeby svých zákazníků v oblasti širokopásmového připojení k internetu a dokázala připojit i malá střediska vzdálená od městských center a venkovských oblastí.

Výzva

Hlavním úkolem bylo připravit data, která mají být vložena do NetStork databáze. Některá data uložená v papírové podobě bylo třeba převést do elektronické podoby. Stejný problém byl s informacemi uloženými v paměti zaměstnanců, které nebyly uloženy vůbec nijak. Data, která již byla v digitální podobě, bylo třeba před migrací do databáze sjednotit a uložit ve vhodném formátu.

Dodonet chtěl mít přístup k jedné ucelené databázi, kde by mohl přistupovat ke všem informacím o síti a snadno sledovat své služby nebo vedení kabelů v celé síti.

Řešení

Za tímto účelem si společnost zakoupila plovoucí licenci pro NetStork spolu s licencí pro NetStork Web s možností přístupu k síti prostřednictvím prohlížeče, aby s aplikací mohlo pracovat více uživatelů.

Kdokoli z oprávněných zaměstnanců tak může přistupovat k informacím o síti pomocí notebooku nebo mobilního zařízení, stačí mít jen přístup k internetu.

Výhody

Dodonet se zaměřuje na využití NetStorku především k tomu, aby shromažďoval všechny informace o síti na jednom místě. S implementací však přišlo i několik dalších výhod, např:

Jednotné slovníky (popis) – informace o síti srozumitelné pro každého
Rychlý přístup k informacím a lepší kontrola a využití síťových zdrojů
Lepší plánování prodeje služeb díky rychlému ověření možnosti připojení zákazníka
Lepší kontrola nad pronajatými vlákny, kabely a trubkami
Zrychlení procesu vyhledávání a odstraňování výpadků

Plány do budoucna

Společnost Dodonet používá NetStork jako systém pro evidenci sítě již téměř rok. Poté, co si plně uvědomila potenciál a užitečnost aplikace, zvažuje nákup dalších licencí a zaškolení dalších zaměstnanců, kteří by aplikaci využívali.

Naplánujte si s námi schůzku – ukážeme vám, jak můžete podobných výsledků dosáhnout i ve vaší společnosti!

Aplikace NetStork je pro naše techniky velmi užitečným nástrojem při každodenní práci se sítí; po jejím nasazení máme lepší a větší přehled, pokud jde o rozvoj naší sítě a zajišťování údržby.

NetStork je velmi užitečný při návrhu a tvorbě sítě, ale také v případech, kdy dojde k poruše sítě – poskytuje informace o všech cestách optických kabelů, spojek a dalších objektů telekomunikační sítě a infrastruktury. Se systémem NetStork jsme velmi spokojeni.

Francesco Cucci
Zakladatel, generální a technický ředitel společnosti Dodonet S.R.L.