Pohodlný přístup k informacím o síti a výjimečné kvalitě telco služeb. Implementace NetStorku ve společnosti SAT FILM

Zjistěte, jak zavedení systému evidence sítě NetStork pomohlo zlepšit provoz společnosti SAT FILM a kvalitu poskytovaných telekomunikačních služeb

O společnosti

Společnost SAT FILM se od svého počátku snažila udávat trendy v oboru a rozhodla se volit nejnovější technologie. Společnost byla založena v roce 1992 a vlastní jednu z nejmodernějších multimediálních sítí v Evropě. Síť společnosti SAT FILM je téměř celá založena na technologii optických vláken takže provozovatel může poskytovat služby nejvyšší kvality a spolehlivosti.

Telco síť společnosti SAT FILM (HFC, GPON a rádiová síť) pokrývá celý Włocławek, Brześć Kujawski, Wieniec, Modzerowo a Józefowo s celkovým počtem přibližně 30 tisíc odběratelů.

Obsah:

Odvětví: Telekomunikace
Země: Polsko

SAT FILM je polský provozovatel kabelové televize se sídlem ve Włocławku a Lodži. Nabízí digitální televizi, pevné a mobilní služby a širokopásmový přístup k internetu.

Výzvy

Všechny údaje o síti SAT FILM byly uloženy v souborech AutoCad, jednotlivých textových souborech a excelovských souborech. Neexistence jednoho jednotného úložiště souvisela s problematickým přístupem k informacím o síti, probíhajících investicích a adresách v dosahu sítě.

Servisní technici společnosti SAT FILM v terénu také neměli řádný přístup k síťovým datům.

Společnost SAT FILM hledala způsob, jak…

  • poskytnout všem zaměstnancům, zejména servisním technikům v terénu, přístup k aktuálním informacím o síti
  • poskytnout technikům schémata spojek pro svařování
  • získat přístup k údajům o nové síti před připojením klientů
  • efektivně vytvářet reporty pro regionálního dispečera
  • efektivně načítat údaje o síti do inventarizačního systému
02_netstork

Řešení

Společnost SAT FILM se rozhodla zavést evidenční systém NetStork.

Společnost zakoupila 6 editačních licencí, licenci pouze pro čtení a webový portál. Nyní má kdokoli ve společnosti SAT FILM přístup k systému a informacím o síti, kdykoli je potřebuje.

Program se ukázal jako mimořádně užitečný nástroj a brzy poté se společnost rozhodla zakoupit další licence.

Implementace NetStorku

Nejprve tým SAT FILM vytvořil seznam změn v systému NetStork, které významně rozšířily jeho funkce. Implementovali jsme změny, které pomohly přizpůsobit systém NetStork potřebám společnosti.

Implementaci a konfiguraci NetStorku jsme provedli společně se zaměstnanci společnosti SAT FILM. Uspořádali jsme také školení NetStork.
Do systému jsme zadali modernizovanou HFC síť a informace o GPON optické síti.

Společnost NetStork nyní poskytuje společnosti SAT FILM podporu při navrhování, vývoji a údržbě její sítě. Technici, dispečeři, projektanti a investiční oddělení používají systém při své každodenní práci.

Přínosy

Nyní je inventarizační systém jediným zdrojem informací o síti společnosti SAT FILM. Žádné další údaje není třeba ukládat do jednotlivých souborů. Veškeré informace o síti eviduje a do inventarizačního systému vkládá inventarizační tým. Společnost SAT FILM tak má k dispozici stálý zdroj aktuálních a kvalitních informací o své síti.

Každá nová část sítě se objeví v inventarizačním systému dříve, než je sdílena s techniky, kteří připojují nové klienty. To pomáhá přesněji řídit rozvoj sítě a zajišťuje, že nabídka služeb předkládaná klientům je aktuální.

netstork

Díky implementaci NetStorku společnost SAT FILM získala:

Spolehlivé údaje o síti. Nyní má SAT FILM k dispozici jednotný sdílený soubor dat, který je průběžně aktualizován.
Pohodlný přístup k datům. Každý zaměstnanec může pomocí NetStorku získat potřebné informace, např. ověřit schémata připojení nebo konfiguraci sítě.
Správná aktuální nabídka pro své klienty. V inventárním systému lze snadno zkontrolovat, zda síť dosahuje na konkrétní adresu.
Způsob rychlého vytváření výkazů vyžadovaných zákonem. Na základě údajů z inventarizačního systému může SAT FILM automaticky generovat výkazy pro regionální kontrolory.
Vylepšený proces řízení investic a rozvoje sítě. Síť se rozšiřuje cíleně a plánovaně na základě aktuálních informací z inventarizačního systému.
Pohodlnější a efektivnější práce v odděleních souvisejících se sítí (investice, plánování, provoz, prodej). To je výsledkem jednoduchého přístupu k aktuálním informacím, které…

pomáhají šetřit čas, který by bylo nutné věnovat hledání technické dokumentace
umožňují zaměstnancům rychle zjistit úroveň využití a dostupnost sítě
 eliminují chyby v nabídkách služeb pro klienty
zlepšují práci v terénu, například při svařování optických kabelů. Nyní technici provádějí úkoly v terénu na základě vytištěných barevných schémat ze systému NetStork

Způsob, jak rychle lokalizovat a začít odstraňovat výpadky sítě. Přesná místa výpadků jsou v systému NetStork viditelná, takže technici vědí, kam se mají vydat, aby je opravili. Technici navíc vědí, kterých zařízení se výpadek týká a jaké nástroje k jeho odstranění potřebují. Každý síťový prvek je totiž v NetStorku podrobně popsán.

Zeptali jsme se společnosti SAT FILM na nejvýznamnější výhody implementace NetStorku. Naši klienti poukázali na pohodlný přístup ke kompletním datům o síti v jediném systému a na funkci automatického generování reportů pro regionální dispečery.

alikace-netstork-pocítac-tablet

Naše budoucí spolupráce

SAT FILM a Globema pokračují ve spolupráci. Uživatelé NetStorku neustále pracují na rozvoji systému ve společnosti.

Domluvte si schůzku, abychom vám mohli ukázat, jak dosáhnout podobných výsledků ve vaší společnosti!