Skip to main content

Schéma ODF stojanů

By 26/10/201928 listopadu, 2019Čápi, Nové funkce

Aplikace dostala nová schémata zobrazení stojanu ODF. Proto je již možná inventarizace a vizualizace informací o umístění jednotlivých zařízení. Na obrázku jsou znázorněny následující prvky zařízení:

  • ODF police
  • Zařízení OLT, ODF
  • IP zařízení, rádio IDU
  • OLT, ODF, IP karty, Rádio

Novinkou jsou zde zařízení a karty ODF, které vám umožňují modelovat zařízení ODF s přesností na jednotlivé karty. Toto je alternativní metoda modelování pro ODF police, které obsahují pouze matici portů ODF a obcházejí karty. To usnadňuje mapování složitějších schémat uspořádání portů, např. pokud se čísla na jednotlivých kartách opakují.

Umístění portů na polici / zařízení / kartě je definováno dvěma způsoby:

  • Automaticky pomocí Matice portů. Matice portů je obdélníková oblast s libovolným počtem řádků a sloupců. Tato oblast je vyplněna porty, způsobem definovaným  uživatelem,  pomocí atributu Sekvence. Jsou možné všechny možné kombinace (např. zleva doprava, nahoru-dolů, nahoru-dolů, vlevo-vpravo atd.)
  • Manuální cestou zadáním polohy portu vypočtené z levého horního rohu zařízení.

Ve schématech můžete pomocí stylů zvýraznit jednotlivé prvky v závislosti na hodnotách jejich atributů. Například barva portu může záviset na jeho stavu.