Migrace dat

ikona_netstork

Migrace dat je klíčovým prvkem při přechodu na jakýkoliv nový systém a to buď prostřednictvím nákupu, nebo vlastního vývoje. Aktuální informace o zdrojích na síti jsou důležitým prvkem pro efektivní poskytování a udržování služeb poskytovaných zákazníkům a zároveň zefektivnění investičních rozhodnutí. Data o síti by tedy měla být považována za jeden z nejdůležitějších aktiv společnosti.

Automatická a manuální migrace dat

Provádíme migraci dat z libovolného dostupného elektronického zdroje do systému NetStork. Pro potřeby migrace dat používáme nástroj FME od společnosti Safe Software. Dále provádíme nebo dohlížíme na ruční vkládání geometrických (vektorizace) a alfanumerických dat z map, diagramů a jiných papírových zdrojů. Před nasazením dat do ostrého provozu využíváme procedury kontrol kvality a akceptačních testů. Podporujeme a implementujeme procesy sběru dat v terénu pomocí mobilních aplikací. Dodáváme postupy pro terénní sběr dat a školení terénních pracovníků.

Zkušenosti

Máme za sebou více než 100 malých i velkých projektů migrace dat pro zákazníky z odvětví telekomunikací a utilit. Naše zkušenosti vzešly z migrace více než 10 000 papírových dokumentů a digitálních zdrojů do více než 10 milionů objektů a přibližně 100 milionů atributů.