Skip to main content

Spolupráce NetStorku s daty z reflektometrie

By 30/10/2015Nové funkce

NetStork nyní umožňuje pracovat s daty z reflektometrie.

Nový nástroj umožňuje:

  • Otevřít soubor s daty z reflektometrie (formát .sor)
  • Zobrazovat tato data na mapě i v grafu
  • Identifikov místa v síti, která odpovídají konkrétnímu bodu v grafu

Místo na kabelu je možné identifikovat dvěma způsoby:

  • Zadáním přesné vzdálenosti od místa měření
  • Označením místa v grafu reflektometrie

Vzdálenost mezi počátečním bodem a poškozeným místem naměřená optickým reflektometrem může být přesně zobrazena v mapě. Toto Vám umožní velmi rychle identifikovat místo, kde je kabel poškozen. Náklady na nalezení a opravení závady se podstatně sníží. Úsek mezi začátkem měření a požadovaným místem (poškozením) se rozsvítí zeleně.

Screenshot - 30_10 002