Skip to main content

Systémy pro evidenci sítí – proč jsou pro moderní podniky nezbytné

By 14/12/202123 prosince, 2021Uncategorized
Network-inventory-systems-benefits

Bez ohledu na odvětví je vaše podnikání závislé na datech. Pokud jde o ISPíky a CATV operátory, většina obchodních procesů nemůže probíhat bez přístupu k aktuálním informacím o síti, které jsou přístupné všem zaměstnancům. Systém síťové evidence vám poskytne nejaktuálnější informace o síti shromážděné na jednom místě. Podívejme se, jaké jsou výhody zavedení tohoto řešení.

Díky systému evidence sítě máte přístup k informacím o všech prvcích sítě spolu s jejich atributy. Data popisují síť jak v technickém kontextu (zařízení a terénní infrastruktura), tak v logickém kontextu (jejich vzájemné vazby a místa, kde se nacházejí vnitřní prvky jako kabely, trubky atd.) a umožňují vám vytvořit síť, která efektivně poskytuje služby klientům.

V systému evidence sítě můžete zobrazit data na mapě v geografickém kontextu – jejich poloha ukazuje, kdo se nachází v dosahu sítě. Systém dále umožňuje zobrazit služby a zohlednit infrastrukturu. Můžete také zjistit, jaké zdroje jsou využívány k připojení zákazníků.

Díky této rozmanitosti funkcí je systém pro evidenci sítě užitečný pro mnoho oddělení vaší společnosti. Uložené informace lze využít v provozních procesech, např. při plánování, budování a údržbě sítě, i při prodejních nebo marketingových aktivitách.

infografika

Jedna databáze – veškeré informace o síti v jednom systému

Kde uchováváte informace o své síti? Před zavedením jednotného systému se síťová data obvykle skládají ze schémat, plánů a projektů uložených v podobě papírových dokumentů, CAD nebo Visio souborů, případně Excelových tabulek. Nezapomínejme ani na poznámky a informace zaměstnanců uložené… v jejich vlastní paměti.

Vyhledání a zpřístupnění skutečně užitečných informací ze všech těchto zdrojů může být obtížné a v mnoha případech hrozí, že se data zcela ztratí. S jedinou jednotnou databází můžete přistupovat ke všem informacím o síti, například můžete snadno sledovat služby nebo kabelové trasy v celé síti.

Jednotný popis – informace o síti srozumitelné pro každého

V systému pro evidenci sítě mají všechny prvky stejného typu jednu sadu atributů (např. u optického kabelu: počet vláken, jejich barva, útlum, délka kabelu, délka rezervy atd.). Jedinými proměnnými jsou hodnoty jednotlivých atributů. Metoda modelování je pro každý uzel stejná a schémata pro různé části sítě mají stejnou logiku popisu a pracují s jednou sadou síťových prvků.

Infrastruktura je modelována stejným způsobem bez ohledu na dobu jejího vzniku – díky tomu jsou všechny informace o systému jednotné a pro uživatele přehledné.

Rychlý přístup k informacím

Shromažďování užitečných informací z několika zdrojů může být obtížné a časově náročné. Někdy se ukáže, že nějaký údaj chybí, a my se o tom dozvíme až po projití mnoha dokumentů a souborů.

Systém evidence sítě výrazně zkracuje čas hledání informací a zabraňuje chybám nebo nepřesným údajům. Vyhledávání zařízení, kabelových služeb apod. se provádí jedním požadavkem, po kterém je poskytnuta okamžitá odpověď. Evidence sítě poskytuje komplexní a jednotné informace o fyzické infrastruktuře a službách.

Pohodlný přístup k síťovým datům je možný také prostřednictvím webového prohlížeče. To znamená, že kdokoliv, komu dáte oprávnění (např. všichni vaši zaměstnanci) může přistupovat k informacím o síti pomocí notebooku nebo mobilního zařízení, stačí mít pouze přístup k internetu.

Pokud potřebuje více zaměstnanců ve vaší firmě bezpečný přístup k informacím o sítí, NetStork Web může být ta správná volba.

Dozvědět se více o NetStork Webu

Lepší kontrola a využití síťových zdrojů

Vybudování sítě je velkou investicí, takže využití jejího plného potenciálu je zásadní. Pokud máte celou síť zmapovanou v systému pro evidenci sítě, můžete vidět, které zdroje jsou využívány k poskytování služeb zákazníkům a které jsou zatím naopak nevyužité.

Máte plnou kontrolu nad obsazeností zařízení, kabelů a rádiového pásma. Díky těmto informacím přesně víte, zda a kam byste mohli potřebovat přidat zařízení, když se vaše zákaznická základna rozroste, nebo snadno najdete nevyužitý prvek, který můžete přemístit tam, kde je potřeba. Naopak síť nebudete rozšiřovat tam a tehdy, kde a pokud to nebude nutné.

Nedostatek volných prostředků vyplývá nejen z nedostatku fyzických prvků, ale často také z konfigurace sítě, která není optimální.

90

Bez správných nástrojů není možné rychle vysledovat všechny vztahy a zjistit, do jaké míry jsou jednotlivá vlákna v každém optickém kabelu obsazena. Znalost a kontrola obsazenosti vybudované sítě umožňují vědomě dosáhnout až 90% využití sítě bez nutnosti dalšího rozšiřování. Statistiky ukazují, že bez jednotného systému evidence sítě dosahuje využití sítě v průměru pouze 70 %.

Rychlé ověření připojení zákazníka

Chcete-li připojit nového zákazníka k síti, musíte vědět, zda je to možné a zda je jeho budova v dosahu sítě. V opačném případě je třeba vybudovat nový fragment. To není problém, pokud se jedná pouze o vytažení kabelu z terminálu nebo optického vlákna z boxu – náklady na takovou operaci obvykle spadají do rozpočtu.

Složitější je to v případě, kdy je třeba natáhnout kabely přes více sloupů nebo vytvořit odbočku podzemní trasy – náklady jsou samozřejmě vyšší a je třeba to vědět před podpisem smlouvy.

Máte-li systém pro evidenci sítě, zabere vám ověření těchto informací jen pár minut, nebo ještě méně, pokud je systém generuje automaticky.

Pokud některá informace chybí, je třeba ověřit technický stav přímo v terénu. Současné služby mají různé typy splitterů a multiplexorů, a proto jen znalost obsazení kabelů nestačí. Technik musí zkontrolovat skutečný stav sítě v terénu. Při použití evidenčního systému lze však v průměru 85–95 % případů ověřit bez nutnosti návštěvy v terénu, což představuje obrovskou úsporu času a zdrojů.

Lepší plánování prodeje vašich služeb

Prodejce chce získat co nejvíce zákazníků v rámci již vybudované sítě. Díky systému evidence sítě může kontrolovat rozsah sítě, aby mohl plánovat a cílit prodejní aktivity.

Díky snadnému přístupu k údajům o síti obchodní zástupce přesně ví, které budovy lze připojit, a může identifikovat budovy, které nemají přístup k infrastruktuře jiných provozovatelů. Tyto budovy lze přidat do systému a zahrnout je do příštího investičního plánu.

Když se obchodní zástupce zaměří na zákazníky, kteří jsou v dosahu vaší sítě, vede to k lepšímu využití vašich zdrojů a vyšší návratnosti investic. Snižuje náklady na průzkum lokality a kapacity nových přípojek, které se nachází mimo dosah vaší stávající sítě. Rozšiřování sítě by mělo být vždy v souladu s vaším plánem rozvoje a mělo by být prováděno pouze tehdy, když jste si jisti, že stávající kapacita vaší sítě byla vyčerpána.

Lepší kontrola nad pronajatými vlákny, kabely a trubkami

Systém evidence sítě umožňuje modelovat nejen vlastní síť, ale i sítě jiných operátorů. Máte-li například potenciálního zákazníka, který je mimo dosah vaší sítě, ale jiný operátor má kabely, které byste mohli potenciálně využít, můžete tyto kabely modelovat a v systému si označit vlákna pronajatá od cizího operátora.

Díky všem informacím o pronajatých prvcích uložených v systému pro evidenci sítě máte kontrolu nad využitím a datem ukončení služeb a můžete lépe plánovat další rozšiřování vlastní sítě (pokládku vlastních kabelů).

Pokud využíváte síť třetí strany, musíte ji modelovat (spolu se všemi pronajatými prvky), abyste mohli efektivně řídit náklady na své služby. Obvykle můžete díky systému pro evidenci sítě snížit počet nepotřebných pronájmů až o 15 %.

Rychlejší vyhledávání a odstraňování výpadků

V případě výpadku optického vlákna jsou zásadní podrobné informace o jeho umístění. Bez systémové evidence sítě může lokalizace vadného prvku zabrat spoustu času, zatímco vaši zákazníci budou odříznuti od služeb.

Pomocí měření reflektometrem můžete rychle lokalizovat místa postižená výpadkem sítě. Systém evidence sítě také informuje o tom, které části sítě jsou odpojeny, takže můžete zjistit, zda je možné přepojit zákazníky na jiné kabely a poskytnout jim služby, o které byli kvůli výpadku ochuzeni.

Pokud znáte vzdálenost k místu výpadku, do 2 minut jste schopni si je zobrazit na mapě v evidenčním systému. Pokud se vám podaří přepojit zákazníky na jiné zdroje, můžete výpadek zkrátit až o několik hodin. Výsledkem je vyšší kvalita služeb a spokojení zákazníci. V případě firemních zákazníků to znamená nižší poplatky, které jste povinni platit kvůli nedostupnosti služby.

Systém evidence sítě může být pro provozovatele přínosem v mnoha ohledech, což vede k:

efektivnějšímu využívání síťových zdrojů

úspoře času zaměstnanců, kteří se starají o údržbu sítě

rychlejší lokalizaci výpadků a kratšímu přerušení poskytování služeb

rychlejšímu plánování rozšiřování sítě

snazšímu dohledu nad pracemi na rozšiřování sítě

efektivnějšímu prodejnímu procesu

Systém evidence sítě – vyplatí se?

Je systém evidence sítě pro operátora nutností? Rozhodně ano!

Zavedení systému evidence sítě šetří čas všem, kdo pracují v poskytování telekomunikačních služeb: např. projektantům, GIS specialistům, technikům v terénu a v neposlední řadě také obchodnímu oddělení.

 

Díky přístupu k aktuálním údajům o síti můžete rychle odpovědět na otázky týkající se vzdálenosti od přípojného bodu k zákazníkovi, umístění infrastruktury v terénu, počtu zákazníků postižených poruchou, dostupnosti „dark fibers“ nebo nákladů na projekt v dané oblasti. To vše umožňuje efektivnější obsluhu zákazníků a promítne se do vyšší efektivity práce a do vyšších zisků vaší společnosti.