Skip to main content

Urychlená migrace síťových dat: využijte všechny výhody používání evidenčního systému NetStork během několika dní

By 12/01/202430 ledna, 2024Čápi
header

Síťové evidenční systémy poskytují téměř okamžitý přístup ke kompletním informacím o síti a umožňují jejich rozsáhlé využití a zefektivnění práce mnoha oddělení ve vaší firmě.

Nákup a implementace síťového evidenčního systému je však pouze prvním krokem. Teprve s kvalitními a aktuálními daty lze plně využít jeho potenciál.

Proto je zásadní zaprvé efektivně nahrát data do systému a zadruhé zajistit jejich aktuálnost.
Jak tedy efektivně přenést data do systému síťové evidence, abyste s nimi mohli začít co nejdříve pracovat?

Fáze a náklady na zavedení systému evidence sítě

Implementace systému síťové evidence se skládá ze čtyř hlavních fází: nákup licence, instalace, školení uživatelů a migrace dat.

Celkové náklady na implementaci systému do značné míry závisí na tom, jak dlouho každá z těchto fází trvá. Zatímco první dvě (nákup licence a instalace) jsou otázkou několika dnů a náklady přímo souvisejí s cenou samotné licence, další dvě (školení a migrace dat) vyžadují více času a práce.

Doba trvání migrace přímo ovlivňuje náklady na implementaci. Kromě nákladů spojených se zadáváním dat vznikají další ztráty spojené s omezeným přístupem k informacím o síti, nedostatečným využitím možností systému a zpožděním úkolů souvisejících se sítí. Minimalizace doby migrace se stává nezbytnou pro zmírnění těchto nákladů a optimalizaci celkové provozní efektivity.

Nahrávání síťových dat do systému evidence sítě NetStork

Síťový model v NetStorku lze vytvořit ručně (včetně distribuce sítě a služeb), ale data lze migrovat i automaticky – pomocí načítačů dat.

Jaké formáty dat lze do NetStorku nahrát?

Pomocí vestavěných nástrojů do NetStorku můžete provádět import z formátů CSV pro všechny objekty v programu.

Z formátů DWG/DXF můžete provádět import dat pro bodové objekty na mapě (šachty, sloupy, skříně, budovy) a liniové objekty (úseky trasy spolu s profilem potrubí a také úseky sloupů). Jako mapové podklady lze načíst soubory SHP, JPEG a GEOTIFF.

Lze síťová data nahrávat z QGIS?

Data z QGIS lze nahrát, pokud jsou uložena ve formátu CSV.

Záleží při načítání více souborů CSV na pořadí, v jakém jsou soubory přidávány? Např. načtení sloupu před trasou? Uspořádá NetStork soubory v požadovaném pořadí?

Pokud načítáte soubor po souboru, mělo by pořadí odpovídat logice modelování sítě NetStork. To znamená, že nejprve načteme například obslužné šachty a poté úseky tras. Pokud nahráváme kompletní sadu síťových dat, nahráním několika souborů najednou lze jejich pořadí v nahrávacím modulu uspořádat.

Je možné importovat kabelová připojení pomocí vzoru číslo vlákna na číslo vlákna ze souboru CSV?

Ano, CSV loader umožňuje načítat optická spojení ve spojkách nebo na ODF. Předtím však musí v systému existovat spojky nebo ODF, na kterých chcete spojení modelovat. Existuje také další možnost – načtení celé sítě najednou – včetně spojů.

Je možné vytvořit šablonu importu? Máme například 10 souborů CSV s budovami (které nelze sloučit v souboru excel, protože budou nahrány v různých časech), jejichž atributy se jmenují stejně. Lze vytvořit šablonu, aby se atributy nemusely pokaždé mapovat?

Můžete si připravit šablonu pro nahrávání a používat ji opakovaně. Data můžete nahrávat v libovolných balíčcích. Můžete také aktualizovat již načtená data pomocí nahrávače CSV.

Můžete vytvořit libovolné cílové tabulky pro import?

Názvy sloupců importované tabulky mohou být libovolné. Stačí je jen namapovat na odpovídající sloupce v tabulkách na straně programu.

02_netstork

Import adresních bodů do NetStorku

Lze přidat atributy rozsahu prostřednictvím vstupního souboru? V jedné zeměpisné oblasti můžeme mít různé parametry.

Každý adresní bod nebo budova mohou být připojeny k několika různým rozsahům. To lze snadněji provést přímo v NetStorku než v CSV souboru.

Kde najdu adresní body v rozsahu?

Adresní body lze pro danou oblast stáhnout z PRG (Státní registr hranic) a poté je importovat do NetStorku.

Jak vykazovat podle adresních bodů, například těch, které byly instalovány v rámci projektu EU POPC a připojeny mimo projekt – existuje pole, které by umožnilo rozlišit adresní body?

Adresní body lze pro danou oblast stáhnout z PRG (Státní registr hranic) a poté je importovat do NetStorku. Adresní body jsou v NetStorku objekty a mají své vlastní atributy. Adresní body lze v NetStorku převést na budovy nebo jiné objekty, které mají adresy.

03_netstork

Export dat z NetStorku

Jak stáhnout celou databázi z NetStorku?

Databázi můžete uložit do souboru XML pomocí funkce “Vytvořit zálohu”. Nebo můžete data exportovat přímo do souborů CSV.

Mají exportní soubory z NetStorku stejnou strukturu jako importní soubory? Jak lze takový soubor exportovat, abychom získali dobrý vzor souboru pro import?

Při exportu se používá stejný mechanismus jako při importu, takže lze použít stejnou strukturu souboru.

04_netstork

Přidávání prvků v NetStorku

Je počet prvků ve vrstvě omezen?

V případě NetStorku je rozdělení na vrstvy trochu uměle vytvořené. Přesto lze do programu nahrát libovolný počet prvků.

Je možné připojit dokument, například PDF, k objektu, např. budově?

K libovolnému objektu lze přidat libovolné dokumenty/soubory. Program nemá v tomto ohledu žádná omezení. K objektu můžete také připojit odkaz na webový dokument.

Další informace o nahrávání dat do systému evidence sítě NetStork naleznete v tomto článku:

Nahrávání dat – efektivní migrace dat do systému evidence sítě