Skip to main content

Velký update Vyjadřovacího portálu – přehled nových funkcí

By 20/10/202331 října, 2023Nové funkce
netstork 11

NetStork Vyjadřovací portál se dočkal po roce sběru zpětné vazby od zákazníků a následného vývoje značného zlepšení. Níže vám přinášíme přehled hlavních změn.

Změny v Backoffice

Mezi největší novinku zajisté patří možnost generovat data ze zájmového území ve formátu DXF/DWG (formát souboru i jeho typ a projekci si může zpracovatel žádostí při jeho generování lehce nastavit – defaultně se data samozřejmě generují v S-JTSK). Výkres je možné si buď stáhnout, nebo jedním kliknutím připojit k odesílanému vyjádření.

DXF/DWG export

Dialogové okno s možností přiložit k odpovědi export dat ve formátu DXF/DWG.

S možností generovat DXF/DWG souvisí i další vylepšení – nyní je možné zájmové území prohlížet v Backoffice interaktivně. Oproti původnímu statickému obrázku je tak možné si lehce zanalyzovat okolí posouváním se v mapě a měněním měřítka (stejně jako v NetStork Webu). Navíc jsme přidali možnost vygenerovat mapu zájmového území z uživatelem nastaveného pohledu – v případě potřeby tak zpracovatel může např. přiložit pro kontext větší oblast s jeho daty, než kterou původně vyznačil žadatel.

Zobrazení zájmového území v Backoffice v interaktivním módu (v levém horním rohu si můžete všimnout tlačítek pro změnu přiblížení mapy).

Další související změna v Backoffice je možnost vybrat ručně šablonu, dle které se vygeneruje obsah vyjádření. Tuto volbu je možné využít například, pokud se v zájmovém území síť fyzicky nenachází, ale leží třeba v bezprostřední blízkosti. V takovém případě se zpracovatel může chtít vyjádřit jinak, než pokud by v okolí území síť neměl vůbec. Šablon si může připravit neomezené množství a v Backoffice z nich následně vybírá z rolovacího seznamu.

Portal_sablona odpovedi

Způsob výběru šablony, podle které se vygeneruje a odešle odpověď žadateli.

Poslední novinkou v Backoffice je možnost odeslat interní upozornění na vybranou žádost libovolnému příjemci, např. obchodnímu oddělení. Již dříve jsme pak přidali sledování historie odpovědí s logem toho, kdo, kdy a co žadateli odeslal.

Portal_historie odpovedi

Interaktivní přehled historie odpovědí na vybranou žádost (k vygenerovaným souborům je možné se prokliknout).

Rozšíření možností konfigurace

Další změny se týkají rozšíření možností konfigurace Portálu. Například je možné vypnout libovolné formy doručení. Defaultně jsou zapnuté všechny tři: email, pošta a datová schránka. Nyní je tak možné ponechat jen například možnost zasílání emailem.

Dále je možné vedle dosavadní možnosti konfigurace obsahu automaticky odesílaných emailů, libovolně konfigurovat i předměty těchto emailů. Přidat do předmětu emailu s vyjádřením třeba ID žádosti tak není žádný problém!

Podkladové mapy mohou obsahovat libovolné WMS služby nejen v mapě žadatele, ale nyní jsou k dispozici i pro zpracovatele v Backoffice. Níže kopírujeme konfiguraci nejčastěji používaného nastavení podkladové mapy našimi zákazníky: OSM mapa překrytá hranicemi parcel s jejich názvy.

Nastavení pro Česko:

"ClientOnlineMaps": [
{
"Type": "OSM",
},
{
"Type": "WMS",
"URL": "http://services.cuzk.cz/wms/local-km-wms.asp",
"Layer": "hranice_parcel,parcelni_cisla"
}
],

Nastavení pro Slovensko:

"ClientOnlineMaps": [
{
"Type": "OSM",
},
{
"Type": "WMS",
"URL": "https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/services/NR/kn_wms_norm/MapServer/WmsServer",
"Layer": "5,7,8,10,13"
},
{
"Type": "WMS",
"URL": "https://kataster.skgeodesy.sk/eskn/services/NR/uo_wms_norm/MapServer/WmsServer",
"Layer": "0,2"
}
],

Pro změnu podkladových map popsanou výše je potřeba překopírovat vybranou konfiguraci do hlavního konfiguračního souboru: appsettings.json, konkrétně začít v řádku č. 9.

Technická vylepšení

Zapracovali jsme i na bezpečnosti a výkonu aplikace. Formulář je nyní chráněn před jeho vyplňováním boty. Princip ochrany je následující: Ve formuláři se vyskytuje žadateli skryté pole. Pokud dojde k jeho vyplnění, je jasné, že ho nevyplnil člověk, ale robot. V takovém případě dojde k erroru a žádost není přijata.

V neposlední řadě jsme vylepšili a rozšířili možnosti nastavení automaticky odesílaných emailů tak, aby se zlepšil výkon se SPAM filtry. Nyní je proto nově možné nastavit jméno odesílatele (v appsettings.json). Vylepšili jsme i další aspekt, a sice message-id emailů má správně definovanou doménu.