Skip to main content

Vylepšené vyhledávání dat

By 15/06/201610 srpna, 2016Nowe funkcje

Vyhledávání dat bylo vylepšeno následujícími funkcemi:

  • Možnost vyhledávat podle všech atributů objektů
  • Vyhledávání pouze ve vybrané oblasti (uvnitř pomocné čáry)