Skip to main content

Vylepšení tisku map

By 15/03/20188 května, 2018Nové funkce
Mapa-netstork

V aplikaci zavádíme řadu vylepšení v tisku. Cílem těchto změn je usnadnit přípravu projektové dokumentace / dokumentace založené na projektech vytvořených v NetStorku.

Mezi tyto změny patří:

  • Vektorové tiskové mapy, takže je lze tisknout bez ztráty kvality s plným využitím rozlišení tiskárny;
  • Při tisku do formátu PDF (PDF Creator) jsou všechny objekty vektor, což má velký vliv na jejich kvalitu a čitelnost, ale také je snadnější upravit získaný dokument pomocí softwaru pro čtení PDF (např. volně dostupný Libre Draw).
  • Použití další popisné vrstvy obsahující tabulky, popisy atd. Tato vrstva může být připravena v libovolném vektorovém grafickém programu, který umožňuje záznam ve formátu EMF (např. volně dostupný Inkscape, MS Visio apod.) a poté nahrát do katalogu NetStork pod názvem: TableLayout.emf